Maquillatge d’indians

Passos a seguir:

1- Cobrir la cara amb la base i posar en els pòmuls coloret rosa i marró.

2- Pintar les celles de color marró i després fer una línia blanca per sota les celles.

3- Fer uns puntets blancs entre les celles i per sobre del nas. Els puntets han d’estar repartits de manera vertical.  A baix dels ulls i a sobre el nas fer una línea grossa blava.

4- A baix dels pòmuls fer dos línies diagonals i fer una  línea de forma vertical al mig de la barbeta.

5- Pintar els llavis de color  taronja clar.